Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór żłobki

Drodzy Rodzice,
w związku ze zmianą systemu rekrutacji dzieci w Zespole Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej informujemy, że składnie nowych wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywać się będzie poprzez stawiennictwo osobiste w administracji do momentu wdrożenia nowego systemu.


Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone w systemie rekrutacji Vulcan pozostaną aktywne i ich kolejność na liście oczekujących nie ulegnie zmianie w nowym systemie.