Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do żłobka w Dąbrowie Górniczej

Aktualności

UWAGA

10.01.2024

DRODZY RODZICE!,
Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2024 r. jest możliwość zapisywania dzieci do nowych filii Żłobka Miejskiego w poniższych lokalizacjach:
Filia III – ul. Łęknice 35,
Filia IV – Aleja Józefa Piłsudskiego 28

Rodziców dzieci mających status wniosku „ZAAKCEPTOWANY” prosimy o kontakt telefoniczny w celu dopisania wybranej placówki

UWAGA

10.05.2023

SZANOWNI RODZICE!
1. Uprzejmie informujemy, że w dniach 15.05.2023 roku od godziny 14:00 do 31.05.2023 roku do godziny 14:00 zostanie zablokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru.
2. Na podstawie danych z dnia 15 maja 2023 roku zostanie przygotowana lista dzieci przyjętych od 01.09.2023 r.
3. Podanie do wiadomości rodzica/opiekuna prawnego zmiany statusu wniosku z „ZAAKCEPTOWANY” na „WSTĘPNIE PRZYJĘTY” nastąpi dnia 01.06. 2023 r. o godzinie 09:00.
4. Rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego jako „WSTĘPNIE PRZYJĘTY” zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego do dnia 15.06.2023 r. w godzinach: od 8:00 do 15:00 z wybraną placówką: Siedziba – 32 262 50 12; Filia nr 2 – 32 262 50 94 w celu ustalenia terminu złożenia dokumentów potwierdzających prawidłowość zaznaczonych we wniosku kryteriów oraz podpisania umowy.

KOMUNIKAT:
Uprzejmie informujemy, że Filia nr 1, ul. Tysiąclecia nie dysponuje wolnymi miejscami. Zapisanie dziecka możliwe jest obecnie w pozostałych lokalizacjach.


UWAGA

06.02.2023

Szanowni rodzice, uprzejmie wyjaśniamy:

- kryterium "Dziecko z rodziny wielodzietnej" oznacza troje i więcej dzieci. Proszę pamiętać o wpisaniu numerów pesel rodzeństwa,

- kryterium "Dziecko niepełnosprawne" nie dotyczy WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju),

- kryterium "Dziecko pracujących lub uczących się..." oznacza dwoje rodziców pracujących lub uczących się. Proszę pamiętać o wpisaniu miejsca zatrudnienia.

Wnioski niepoprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane.