Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Miejskiego Żłobka w Knurowie

Aktualności

Nabór do żłobka 2024/2025

07.05.2024

Harmonogram na 2024 rok
06.05.2024 r. (poniedziałek)
Wygenerowanie z systemu listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka od 01.09.2024 r. (wnioski o statusie „zaakceptowany”).

07.05.2024 r. (wtorek) – godz. 8.00
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w żłobku listy dzieci „wstępnie przyjętych” od 01.09.2024 r. (nastąpi zmiana w systemie statusu wniosku z „zaakceptowany” na „wstępnie przyjęty”, potwierdzenie zmiany statusu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).
07.05.2024 r. (wtorek) - 24.05.2024 r. (piątek)
Podpisywanie umów oraz składanie przez rodziców dzieci wstępnie przyjętych niezbędnych, aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, m.in. – potwierdzenie zatrudnienia, pobierania nauki, niepełnosprawności, wielodzietności itd. celem zawarcia umowy.

Ważne kroki:

1. Kontakt z sekretariatem żłobka w celu odbioru 2 egzemplarzy umów oraz wniosku – do uzupełnienia przez rodziców, opiekunów prawnych
2. Zwrot uzupełnionych i podpisanych umów, wniosku oraz wymaganych dokumentów do piątku 24.05.2024 r.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
Wyjątek w środy: 08.05.2024 r. 15.05.2024 r. 22.05.2024 r. sekretariat będzie czynny do 16.30

Umowy bez wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przez żłobek oraz podpisaniu umów, nastąpi zmiana statusu wniosku z „wstępnie przyjęty” na „przyjęty (potwierdzenie zmiany statusu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).

Termin spotkania organizacyjnego oraz plan adaptacji zostanie podany przy podpisywaniu umowy.
WAŻNE !!!
Przyjęcia w trakcie roku szkolnego są realizowane zgodnie z postanowieniami
§ 4 pkt. 13– 19 Regulamin zapisów elektronicznych do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie.

Zasady naboru

28.12.2023

Szanowny Rodzicu !!!

Serdecznie witamy w systemie elektronicznego naboru do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie. Zapisy odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym. Po poprawnym złożeniu wniosku w systemie elektronicznego naboru, wniosek otrzymuje status ”NIEZAKCEPTOWANY”.
Nie przynosimy do żłobka wniosku w formie papierowej. Zaświadczenia oraz pozostałe dokumenty potwierdzające kryteria należy przedłożyć dopiero przy podpisywaniu umowy.
Złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka należy potwierdzić telefonicznie 324419743; 695219672 lub mailowo: zm@knurow.edu.pl. W temacie maila należy wpisać: Wniosek - Imię i nazwisko dziecka. Po zweryfikowaniu danych, wniosek otrzymuje status: "ZAAKCEPTOWANY” i zostaje zakwalifikowany do systemu elektronicznego naboru. Do czasu potwierdzenia wniosku i zmiany na „ZAAKCEPTOWANY” wniosek nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Rodzic po wprowadzaniu unikalnego hasła zabezpieczającego może na bieżąco śledzić pozycję dziecka na liście oczekujących.
W przypadku utraty (zapomnienia) hasła, system elektronicznego naboru umożliwia odzyskanie hasła zgodnie z procedurą wskazaną w „Podręczniku dla kandydata”. Wniosek jest ważny 90 dni od daty złożenia wniosku w MŻ.
UWAGA !!! Rodzic przyjmuje do wiadomości konieczność potwierdzania (aktualizacji) wniosku w sposób i w trybie określonym przez administratora systemu elektronicznego naboru.

Szczegóły dotyczące rekrutacji: PLIKI DO POBRANIA – REGULAMIN ZAPISÓW ELEKTRONICZNYCH

Sekretariat czynny:
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Życzymy powodzenia w rekrutacji !!! :-)