• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Miejskiego Żłobka w Knurowie

Aktualności

Ogłoszenie !!!

11.03.2021

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-10 maja 2021 roku zostanie zablokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru, z uwagi na odbywające się w tym czasie postępowanie rekrutacyjne dotyczące przyjęcia dzieci do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie od 01.09.2021 roku.

Harmonogram na 2021 rok

do 10.05.2021 r. (poniedziałek)

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej (wygenerowanie z systemu listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka od 01.09.2021 r. (wnioski o statusie „zaakceptowany”).

11.05.2021 r. (wtorek)

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w żłobku listy dzieci „wstępnie przyjętych” na dzień 01.09.2021 r. (zmiana statusu wniosku z „zaakceptowany” na „wstępnie przyjęty”, potwierdzenie zmiany statusu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).

11.05.2021 r. (wtorek) - 31.05.2021 r. (poniedziałek)

Składanie przez rodziców niezbędnych dokumentów do żłobka potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, m.in. – potwierdzenie zatrudnienia, pobierania nauki, niepełnosprawności, czy innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy ze żłobkiem. W tym celu prosimy kontaktować się bezpośrednio ze żłobkiem w godzinach pracy sekretariatu.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przez żłobek oraz podpisaniu umowy, nastąpi zmiana statusu wniosku z „wstępnie przyjęty” na „przyjęty (potwierdzenie zmiany statusu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).

WAŻNE !!!

Przyjęcia dzieci w trakcie roku szkolnego będą realizowane zgodnie
z postanowieniami § 4 pkt. 13– 19 Regulamin zapisów elektronicznych do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie.

Ogłoszenie !!!

11.03.2021

Szanowni Państwo!

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mogą zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce osoby, które złożyły wniosek do systemu o przyjęcie dziecka do żłobka powinny zgłosić ten fakt telefonicznie 324419743; 695219672 lub mailowo: zm@knurow.edu.pl.

W temacie maila należy wpisać: Wniosek - Imię i nazwisko dziecka.

Uwaga !!!

Nie przyjmujemy wniosków w formie papierowej. Nie przynosimy również zaświadczeń o zatrudnieniu. Zaświadczenia oraz pozostałe dokumenty potwierdzające kryteria należy przedłożyć dopiero przy podpisywaniu umowy.

W przypadku zmiany danych kandydata jak również zmiany kryteriów naboru, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji wniosku w systemie elektronicznego naboru.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.