• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Miejskiego Żłobka w Knurowie

Aktualności

Ogłoszenie !!!

19.11.2020

Szanowni Państwo!

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mogą zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce osoby, które złożyły wniosek do systemu o przyjęcie dziecka do żłobka powinny zgłosić ten fakt telefonicznie 324419743; 695219672 lub mailowo: zm@knurow.edu.pl.

W temacie maila proszę wpisać: Wniosek - Imię i nazwisko dziecka.

Uwaga !!!

Nie przyjmujemy wniosków w formie papierowej.

 

Komunikat !!!

11.05.2020

INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

Lista dzieci wstępnie przyjętych do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie została opublikowana na stronie żłobka: http://zlobek.knurow.edu.pl oraz wywieszona na drzwiach głównych żłobka.

Ważne !!!!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, ograniczamy bezpośredni kontakt z innymi osobami.

Od 11-22 maja br. należy dostarczyć  dokumenty o spełnieniu zaznaczonych we wniosku kryteriów - zatrudnieniu, nauce w systemie dziennym, stopniu niepełnosprawności itp.

Dokumenty:

- w zaklejonej kopercie, proszę wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do żłobka;

lub

- wysłać scan/zdjęcie dokumentu na email: zm@knurow.edu.pl


Oryginały proszę dostarczyć w dniu podpisania umowy.


Jeśli przedstawione dokumenty nie potwierdzą zgodność danych przyjmuje się, że dane kryterium nie jest spełnione, a wniosek podlega obowiązkowej aktualizacji przez rodzica. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku nieprzedstawienia dokumentów.

Wstępny termin  podpisywania umów to 15 -18 czerwca br. (ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie naszego kraju termin podpisywania umów może ulec zmianie).

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 14.30