Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Żłobków Miejskich w Toruniu

Aktualności

Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobków miejskich na rok 2024/2025

25.03.2024

Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobków miejskich na rok 2024/2025

1. Nabór wniosków w systemie elektronicznym https://zlobki.vulcan.net.pl/torun 
- składanie/aktualizacja wniosków złożonych do 30.04.2024 r. do godz. 23.59.

2. Do 10 maja 2024 r. – za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego rodzic składający wniosek, którego dziecko zostało zakwalifikowane przez system do przyjęcia, otrzymuje informację o wstępnym przyjęciu dziecka
do żłobka, a wniosek otrzymuje status “wstępnie przyjęty”.

3. Rodzice dzieci, których wnioski otrzymały ww. status do dnia 17 maja 2024 r. do godz. 15.00 dostarczają komplet dokumentacji do wybranego żłobka jn.:
  • Wniosek wydrukowany z systemu podpisany przez oboje rodziców
  • Oryginały załączników
Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ww. obowiązku w podanym terminie, 
skutkuje anulowaniem wstępnie przyjętego wniosku, tj. usunięciem wniosku z listy wstępnie przyjętych

4. Dnia 29 maja 2024 r. po godz. 9.00 na stronie internetowej danego żłobka publikacja listy dzieci przyjętych 
od września 2024 r. oraz dzieci pozostających na liście rezerwowej.