• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór żłobki

Aktualności

26.03.2021


Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznej rekrutacji do Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" w Brzegu.
Rekrutacja dla nowych dzieci rozpocznie się od 12 kwietnia 2021 r., szczegóły harmonogramu poniżej oraz w zakładce "Pliki do pobrania".

PRZYPOMINAMY RODZICOM DZIECI OBECNIE PRZEBYWAJĄCYM W NASZYM ŻŁOBKU O ZŁOŻENIU DEKLARACJI KONTYNUOWANIA POBYTU DO 9 KWIETNIA 2021 R.  - druk dostępny w plikach do pobrania.


LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka  w żłobku (dotyczy dzieci już uczęszczających do żłobka)

6.04.2021

9.04.2021

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.04.2021 od godz.8.00

23.04.2021  do godz.15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Kart zgłoszenia dziecka do żłobka i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.04.2021

30.04.2021

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

05.05.2021

5

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji rodzic/ opiekun prawny  jest zobowiązany do ustalenia terminu wywiadu z Pielęgniarką w żłobku oraz terminu podpisania umowy (telefonicznie lub osobiście).

 

10.05.2021

godz.8.00-15:00

14.05.2021

godz.8.00-15.00

6

Wywiad z Pielęgniarką oraz potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy

 17.05.2021 r

31.05.2021