Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór żłobki

Aktualności

REKRUTACJA

10.04.2024

SZANOWNI RODZICE !!!

Uprzejmie informujemy , że w dniach
od 31.05.2024r.od godziny 14:30    do 14.06.2024r. do godziny 14:00
zostanie zablokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru.

BLOKADA NIE DOTYCZY MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI WNIOSKU .
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY MA DOSTĘP DO AKTUALIZACJI WNIOSKU .

Na podstawie danych z dnia 31.05.2024r. godz.14:30
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu
przygotuje listę dzieci przyjętych od 01.09.2024r.

Dnia 14.06.2024r o godzinie 14:00 nastąpi podanie do wiadomości Rodzica / Opiekuna prawnego
      Dziecko zakwalifikowane -       status wniosku "WSTĘPNIE PRZYJĘTY"
Dziecko niezakwalifikowane -  status wniosku "ZAAKCEPTOWANY "
Obowiązkiem Rodzica/Opiekuna prawnego jest sprawdzenie statusu wniosku swojego dziecka .

Rodzic/Opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego jako "WSTĘPNIE PRZYJĘTY "
zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z Kierownikiem oddziału placówki
do dnia 28.06.2024 w godz od 8:00 do 15:00 w celu ustalenia terminu :
złożenia dokumentów potwierdzających PRAWIDŁOWOŚĆ zaznaczonych we wniosku KRYTERIÓW oraz ustalenia terminu podpisania deklaracji .
Brak kontaktu w/w terminie będzie jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce.

Rodzic dziecka niezakwalifikowanego zgodnie z Regulaminem zapisów elektronicznych
do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu przyjmuje do wiadomości konieczność
potwierdzenia ( aktualizacji ) wniosku
w sposób i w trybie określonym przez administratora systemu.